มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการรู้หนังสือและให้อำนาจแก่คนชายขอบของเนปาล

มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการรู้หนังสือและให้อำนาจแก่คนชายขอบของเนปาล

โครงการใหม่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) มุ่งส่งเสริมการรู้หนังสือและให้อำนาจแก่กลุ่มคนชายขอบในพื้นที่ชนบทของเนปาล ซึ่งมีประชากรไม่ถึงครึ่งสามารถอ่านหนังสือได้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเด็กหญิงและสตรีที่ไม่รู้หนังสือ 1,000 คน ตลอดจนสมาชิกของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในห้องเรียนแต่แรงผลักดันหลักคือการพัฒนาวิธีการฝึกอบรมสำหรับเขต Dhanusa และ Kapilbastu 

ทางตะวันออกเฉียงใต้และทางใต้ของเนปาลตามลำดับ

ซึ่งอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่สูงถึงร้อยละ 48 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 84 อย่างมาก

Axel Plathe ผู้แทน องค์การยูเนสโกประจำเนปาลกล่าวว่า ด้วยวิธีการ “นวัตกรรมที่ใช้ภาษาแม่” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากญี่ปุ่น จะ “ส่งมอบโปรแกรมการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานและหลังการรู้หนังสือในชุมชนชนบทได้ดียิ่งขึ้น”

เนปาลเผชิญกับความแตกต่างอย่างมากในด้านอัตราการรู้หนังสือระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท ตลอดจนระหว่างเขตคนรวยและเขตคนจน

อัตราสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72 ในขณะที่กลุ่มที่ยากจนที่สุดมีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่รู้หนังสือ มีรายงานว่าผู้ด้อยโอกาสบางกรณีในพื้นที่ชนบทมีอัตราต่ำถึงร้อยละ 4 ถึง 10

พื้นที่ในเขตเมืองมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ที่ร้อยละ 73 แต่ในพื้นที่ชนบทโดยเฉลี่ยมีเพียงร้อยละ 43 เท่านั้นจากนั้นข้าหลวงใหญ่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่ 13 พฤษภาคม 

เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรียูกิโอะ ฮาโตยามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คัตสึยะ โอคาดะ และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เคอิโกะ ชิบะในระหว่างที่เธอพำนักอยู่ในโตเกียว เธอจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติ (รัฐสภา) สภาเนติบัณฑิตยสภาแห่งญี่ปุ่น และตัวแทนภาคประชาสังคมและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ตลอดจนสมาคมครอบครัวของ เหยื่อที่ถูกลักพาตัวโดยเกาหลีเหนือ

การเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 วันของ Ms. Pillay ยังรวมถึงการหารือกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหประชาชาติที่ประจำการในประเทศ

มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บอย่างน้อย 58 คนในการยึดอาคารรัฐบาลในเมืองออช จาลาลาบัด และแบตเคน ทางตอนใต้ของคีร์กีซสถาน

“เลขาธิการเรียกร้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องแสดงความยับยั้งชั่งใจและแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านการเจรจา” Martin Nesirky โฆษกของนาย Ban กล่าว

credit : patrickgodschalk.com
viagraonlinesenzaricetta.net
sandpointcommunityradio.com
citizenscityhall.com
olkultur.com
arcclinicalservices.org
kleinerhase.com
realitykings4u.com
mobarawalker.com
getyourgamefeeton.com